ELÉVOVÉ

Elévové jsou druhou nejnižší věkovou kategorií ve florbale.

V oficiálních soutěžích hrají systémem 3+1, čas zápasu je 2 x 8 minut. Jedná se o jednu z nejstěžejnějších kategorií, kde se děti učí koordinovat pohyby, individuální techniku a začínají vnímat hru, jako celek.

V sezoně 2022/2023 budou v této kategorii nastupovat děti ročníku narození 2012 a 2013.

Tým Florbal Hodonín nastupuje v oficiálních soutěžích Českého florbalu – Jihomoravská liga elévů. Zároveň bude hrát i neoficiální turnaje v Hodoníně, zúčastní se letních florbalových turnajů v ČR.

Cílem je se florbalem bavit, zlepšovat se a  správně se florbalově vyvíjet.