Elévové

Elévové jsou druhou nejnižší věkovou kategorií ve florbale.

V oficiálních soutěžích hrají systémem 3+1, čas zápasu je 2 x 8 minut. Jedná se o jednu z nejstěžejnějších kategorií, kde se děti učí koordinovat pohyby, individuální techniku a začínají vnímat hru, jako celek.

V sezoně 2021/2022 budou v této kategorii nastupovat děti ročníku narození 2011 a 2012. Rozpis sezony najdete zde:

Tým Florbal Hodonín nastupuje v oficiálních soutěžích Českého florbalu – Jihomoravská liga elévů a v Orelské florbalové lize.
Zároveň bude hrát i neoficiální turnaje v Hodoníně, zúčastní se letních florbalových turnajů v ČR  a bude se rozvíjet i v amatérské florbalové soutěži.

Cílem je se florbalem bavit, zlepšovat se, a pokud možno, správně se florbalově vyvíjet.

elévové