Týmy

Přípravka je nejnižší věkovou kategorií ve florbale.

Předchází jí různé pohybové hry anebo minipřípravka, což je kategorie ještě pro děti ze školek – školkáčci.
V této věkové kategorii se děti učí pohybovat, získávají nejelementárnější florbalové dovednosti a zvykají si na jemnou motoriku s holí, míčkem a bez nich.

V sezoně 2018/2019 budou v této kategorii nastupovat děti ročníku narození 2010 a mladší.

Tým Florbal Hodonín bude letos nastupovat v oficiální soutěži ČFbU – Jihomoravská liga přípravek. Zároveň bude hrát i neoficiální turnaje v Hodoníně, zúčastní se letních florbalových turnajů v ČR a bude se rozvíjet i v amatérské florbalové soutěži.

přípravka
Elévové
jsou druhou nejnižší věkovou kategorií ve florbale.

V oficiálních soutěžích hrají systémem 3+1, čas zápasu je 2 x 8 minut. Jedná se o jednu z nejstěžejnějších kategorií, kde se děti učí koordinovat pohyby, individuální techniku a začínají vnímat hru, jako celek.

V sezoně 2018/2019 budou v této kategorii nastupovat děti ročníku narození 2008 a 2009.

Tým Florbal Hodonín bude letos nastupovat v oficiální soutěži ČFbU – Jihomoravská liga elévů a v Orelské florbalové lize.
Zároveň bude hrát i neoficiální turnaje v Hodoníně, zúčastní se letních florbalových turnajů v ČR  a bude se rozvíjet i v amatérské florbalové soutěži.

Cílem je se florbalem bavit, zlepšovat se, a pokud možno, správně florbalově se vyvíjet.

elévové

Mladší žáci jsou věkovou kategorií, kdy si hráči začínají osahávat týmové dovednosti a začínají přičichávat k nejzákladnějším týmovým věcem – taktice.

V této kategorii by měli již hráči ovládat hůl, míček, zvládat pohyb na hřišti s míčkem, ale i bez něj.

V sezoně 2018/2019 budou v této kategorii nastupovat hráči ročníku narození 2006 a 2007.

Tým mladších žáků Florbal Hodonín bude letos nastupovat v oficiální soutěži ČFbU – Jihomoravská liga mladších žáků a v Orelské florbalové lize. Zároveň bude hrát i neoficiální turnaje v Hodoníně, zúčastní se letních florbalových turnajů v ČR a bude se rozvíjet i v amatérské florbalové soutěži.

mladší_žáci

Starší žáci jsou věkovou kategorií, kdy by hráči měli zvládat základní týmové dovednosti a začínají aplikovat nejzákladnější taktiku.

V této kategorii by měli již hráči ovládat hůl, míček, zvládat pohyb na hřišti s míčkem, ale i bez něj.

V sezoně 2018/2019 budou v této kategorii nastupovat hráči ročníku narození 2004 a 2005.

Tým starších žáků Florbal Hodonín bude letos nastupovat v oficiální soutěži – Orelské florbalové lize. Zároveň bude hrát i neoficiální turnaje v Hodoníně, zúčastní se letních florbalových turnajů v ČR a bude se rozvíjet i v amatérské florbalové soutěži.

starší_žáci