Grantové poukázky města Hodonín 2020

Vážení rodiče,

prosíme Vás tímto o spolupráci.

Od 1. 11. přistoupilo město Hodonín k výdeji tzv. grantových poukázek. Jejich výdej potrvá do 21.12. LETOS JE MOŽNÉ POŽÁDAT O GRANTOVOU POUKÁZKU I FORMOU MAILU poukazky@muhodonin.cz.

Je potřeba, aby jste  jakožto zákonní zástupci našich sportujících dětí, našli cestu na MěÚ Hodonín, Národní třída 25, v přízemí na odbor ekonomiky a financí. Poukázky budou vydávány zákonným zástupcům dítěte nebo dítěti staršímu 15-i let na základě předložení občanského průkazu. Žadatel je povinen při vyzvednutí uvést název organizace a druh sportu – FLORBAL HODONÍN, florbal.

Toto se týká rodičů dětí starších 8-i let  – ty musí mít trvalý pobyt v městě Hodoníně, dětí v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně anebo dětí, které nemají trvalý pobyt v Hodoníně, ale navštěvují zde místní ZŠ, SOU či SŠ. A současně musí být členy FLORBAL HODONÍN s působností v městě Hodoníně a za tuto organizaci v daném roce soutěžit.

Děti mladší 8-i let  musí splňovat podobná kriteria – musí mít trvalý pobyt v městě Hodoníně, být v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně anebo navštěvovat místní MŠ, ZŠ. Tady se ale Vy, rodiče, o nic nestaráte, klub vypracuje seznam těchto dětí a bude si sám dotaci nárokovat.

Na základě počtu odevzdaných poukázek dojde ke stanovení výše dotace sportovní organizace. Je to pro náš klub velmi důležitý příjem finančních prostředků. Prosíme o Váš čas a pomoc.

Sběr poukázek proběhne hromadně, dle dalších instrukcí, předpokládáme začátkem prosince 2020.

V případě nejasností volejte či pište na č. tel. 776 493 077 – Jiří Wagner.

Moc děkujeme.