TOUR DE CLUB – ukázkový trénink mládeže zavítá i do našeho klubu

TOUR DE CLUB – Trénuj s těmi nejlepšími…

Český florbal se nechal inspirovat úspěšnými projekty z jiných sportů a nabízí projekt, který má za cíl inspirovat, motivovat a edukovat malé oddíly, které vychovávají budoucí generace českých florbalových reprezentantů a náš klub bude jeho součástí.

Co konkrétně náš oddíl dostane?

Přímo do našeho oddílu přijedou minimálně čtyři zástupci z Českého florbalu – regionální metodik, dva zkušení trenéři, jeden hráč či hráčka z nejvyšší české soutěže a možná i reprezentační trenér.

Výše zmíněná sestava u nás realizuje mini-školení pro vedení, trenéry a rodiče. Dále odvede ukázkový trénink, kdy s našimi dětmi bude trénovat hráč či hráčka z elitní soutěže a regionální metodik bude během tréninku diskutovat obsah tréninku s přihlížejícími trenéry a rodiči. Cílem je ukázat trenérům a rodičům, co by se v dané kategorii mělo na tréninku učit, jak by se to mělo učit a zdůvodnit, proč by se to mělo učit.

Základní body nastiňujeme níže:

CO – obsah tréninku

• Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu
• Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně
• Úvod tréninku je realizován formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku
• Hlavní část tréninku se realizuje herní formou a do průpravných cvičení se vkládají soutěžní prvky
• V tréninku se pracuje s dětmi ve skupinkách i individuálně
• Hra na malém prostoru je základem tohoto tréninku

JAK – způsoby učení

• Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink
• Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci
• Odpovědnost za výkon necháme převzít samotné děti
• Cvičení záměrně zaměřuje pozornost dětí na klíčové body techniky
• S obtížností cvičení se pracuje individuálně
• Chválí se činnost a energie vložená do úsilí, nikoliv hráči samotní
• V komunikaci se používají otevřené otázky a vyvarování se slovíčka NE

PROČ – důvody k nastíněnému obsahu tréninku

• V rámci zachování zdraví jsou respektovány věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte
• Obsah cvičení a her je v souladu  s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami
• Při komunikaci jsou aplikovány nejnovější poznatky z psychologických výzkumů

Přesný termín této akce bude znám v nejbližší době, další informace přineseme.

Už teď se na hráče, rodiče a rodinné příslušníky těší všichni trenéři. Jste srdečně zváni.